Terug naar overzicht

Premium artikel Print
lasernabewerking wint terrein in printsector

Nabewerking: lasertechnieken winnen terrein

Contactloos printen, waarbij geen druk op het substaat wordt uitgeoefend, zien we in de vorm van inkjet in alle grafische marktsegmenten oprukken. Met contactloos afwerken door middel van lasertechniek lijkt het nu dezelfde kant op te gaan. Wat is er allemaal mogelijk en waar gaat het naartoe? Een kijkje in de keuken van een veelzijdige techniek.

  • 6 jul 2020

Laser, dat is toch de techniek die je in Star War films ziet om de vijand op afstand te raken? Lasers worden in oogklinieken gebruikt om ogen mee te behandelen, in meetapparatuur om afstanden nauwkeurig vast te leggen en ze vormen tevens de basis voor data-overdracht via glasvezel. In industriële toepassingen, waaronder toepassingen binnen de grafische markt, wordt er afhankelijk van het materiaal dat je met de laser belicht, een chemisch of thermisch proces in gang gezet, waarbij materiaal versmelt of verdampt. Je kunt er acryllaat en textiel mee uitsnijden, maar ook alleen een gravering aanbrengen door het materiaal te kleuren. De term ‘laser’ is de afkorting van Light Amplification bij Stimulated Emission of Radiation. Inmiddels is de term ‘laser’ een containerbegrip waarmee ook de apparatuur en alles wat erbij hoort wordt aangeduid.


Het uit de VS afkomstige Epilog richt zich op lasersystemen voor graveren, snijden en markeren. 

Soorten en maten

Basis voor de laser is een elektromagnetische stralingsbron waarvan het licht wordt uitgezonden in een evenwijdige bundel. Om met die straal vervolgens te snijden, moet er worden gefocust tot een lichtcirkel met een zeer kleine diameter. Hierdoor wordt de intensiteit van de straal zo groot, dat het materiaal dat ermee wordt beschenen verdampt en/of versmelt. Het vermogen van de laser wordt uitgedrukt in watt. Voor grafische en grootformaat toepassingen worden meestal CO2-lasers gebruikt met een vermogen dat varieert van 30 tot 600 Watt. Het hierin gebruikte gas bestaat uit een mengsel van koolstofdioxide, stikstofgas, waterstofgas en helium. CO2-lasers zenden infrarood licht uit met een golflengte tussen 9.600 en 10.640 nanometer. Deze ‘lange’ golflengtes maken dat voor het optische systeem relatief kostbare materialen nodig zijn.

Voor markeren en graveren van metalen worden YAG-lasers ingezet met soms niet meer dan 20 Watt vermogen. Bij dit type laser vormt een kristal de basis voor de opwekking van het laserlicht. Een YAG-laser is een type solid-state laser, waarbij een kristal de basis vormt voor het opwekken van het laserlicht. YAG staat voor  voor yttrium-aluminium-granaat. De golflengte varieert van 940 tot 1.440 nanometer. De lichtbundel wordt hier vaker via glasvezel naar het werkstuk geleid.


De Summa L1810 kan met verschillende laserlichtbronnen geleverd worden. Deel van het concept is een slim camerasysteem, dat het ook mogelijk maakt om 'on the fly' contouren te herkennen en uit te snijden.

Snelheid

Met behulp van laser kunnen we niet alleen doorsnijden, maar ook graveren, een ril aanbrengen en insnijden. Eigenlijk alle bewerkingen die je in een traditionele stansvorm kunt opnemen. De vormvrijheid is bij laser groter dan bij andere technieken en werkstukken worden vrijwel naadloos uitgesneden, waardoor een zeer nauwkeurige maatvoering mogelijk is.

Registreer en lees 3 maanden elke maand 3 premium artikelen gratis.

Om dit artikel te kunnen lezen moet u zich registreren. Registreer nu en lees 3 maanden lang elke maand 3 premium artikelen naar keuze gratis!