Abonneren  Inloggen

Corona-oproep branchevereniging: pas maatregelen toe

4 augustus 2020

Het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO) roept haar leden op het Coronaprotocol Grafimedia in acht te nemen. De richtlijnen zijn al sinds begin juni bekend. Met het weer oplaaiende virus kan wat extra aandacht voor het protocol geen kwaad.

De directeur van de branchevereniging KVGO, Bram ter Beek, richt zich tot de leden van het verbond, maar uiteraard is de waarschuwing even geldig voor niet-leden. ‘In de media hebben jullie kunnen lezen dat het coronavirus links en rechts weer oplaait in Nederland en daarbuiten. Wij maken ons hier grote zorgen over en moeten er niet aan denken dat dit gaat leiden tot nieuwe maatregelen variërend van (regionale) lockdowns tot landelijke (verregaande) maatregelen. Gezien de reële gevaren die we zien voor een hernieuwde opleving van het virus en de daaraan mogelijk gekoppelde (economische) consequenties vragen we onze leden met klem aandacht te blijven hebben voor de volgende zaken.’

Basisregels in grafische bedrijven

Ter Beek somt een aantal basismaatregelen op: ‘Let er op dat iedereen in je bedrijf de basisregels in acht blijft nemen, zoals handen wassen, afstand houden, beschermingsmiddelen waar nodig, bij klachten altijd thuiswerken of thuisblijven, altijd en direct testen bij milde klachten en goede ventilatie.’

Coronaprotocol Grafimedia

Het KVGO en de vakbonden hebben het protocol in gezamenlijkheid vastgesteld, daarbij ondersteund door de Werkgroep Arbeid en Gezondheid (WAGG). Hierbij is rekening gehouden met de diversiteit in de bedrijfstak. Het protocol is een handvat voor de veilige uitvoering van werkzaamheden. Bedrijven kunnen – beredeneerd – hiervan afwijken indien de situatie daarom vraagt. Het protocol richt zich op grafimediabedrijven, al dan niet met winkel, en op de werkzaamheden in het bedrijf maar ook bij klanten.

Protocol downloaden

‘Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om enerzijds de verspreiding van het virus tegen te gaan en anderzijds veilig door te kunnen werken. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het coronavirus zich niet verspreidt, waarbij we er samen tegelijkertijd voor zorgen dat de werkzaamheden niet (volledig) stil hoeven te vallen. Sociale partners hopen dat iedereen op een verantwoorde wijze de richtlijnen uit het protocol zal naleven en actief met elkaar het gesprek voert over de situaties waarin dat lastig is.’
Het Coronaprotocol Grafimedia kan je hier downloaden.

Het belang van snel testen, bronnenonderzoek en quarantaine

De branchevereniging adviseert verder: ‘Het is van het grootste belang dat iedereen met (zelfs milde) klachten zich onmiddellijk laat testen. Als blijkt dat iemand Corona heeft (gehad), start dan onmiddellijk het GGD-bronnenonderzoek start en de zelfisolatie van twee weken. De beschikbare testcapaciteit is afgelopen periode flink verruimd en testen is gratis. Maak hier maximaal gebruik van, want alleen zo komen we nieuwe besmettingen echt snel op het spoor en voorkomen we een hernieuwde opleving van het virus. Sinds 1 juni kan iedereen met klachten die passen bij het coronavirus (verkoudheidsklachten, neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, of plotseling verlies van reuk of smaak) zich bij de GGD melden voor een coronatest. Je hoeft niet eerst naar een (huis)arts voor een doorverwijzing. Maak meteen een afspraak via 0800-1202. Het telefoonnummer is 7 dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar.

Informatie verschaffing over reizen naar risicogebieden

Zijn je medewerkers op vakantie (geweest) en hoe ga je om met reisadviezen? Op de personeelswijzer vindt u alle informatie omtrent vakantie en het coronavirus. Ook de AWVN en ook de Rijksoverheid hebben daar goede informatie over beschikbaar gesteld. Wees alert op eventuele klachten bij medewerkers die uit risicogebieden terugkomen en laat hen in dat geval direct testen. Je kan vragen of iemand naar een gebied met code oranje of rood is geweest. Voor het internationale zakenverkeer vragen wij ook met klem om daar terughoudend in te zijn, zeker richting risicogebieden.

Zoek hulp en ondersteuning bij vragen

Heb je concrete vragen over met name personele en arbeidsvoorwaardelijke zaken neem dan contact op met het KVGO. Telefoon 020 543 56 78 | info@kvgo.nl. Je kan ook contact opnemen met bijvoorbeeld het KvK Coronaloket, op deze website vind je het antwoord op veel gestelde vragen. Het landelijk coronanummer van de Rijksoverheid is verder te bereiken via tel. 0800 13 51 (dagelijks bereikbaar tussen 08.00 en 22.00 uur).