Abonneren  Inloggen

Onderzoek naar branche signtechniek

19 januari 2021

De vakgroep SignTechniek van Techniek Nederland is bezig met een brancheverkenning. Met dit onderzoek wil de organisatie de ontwikkelingen bij signbedrijven, de markt en de omgeving waarin zij functioneren in kaart brengen. Sign-ondernemers wordt gevraagd mee te doen.

‘Er zijn al diverse diepte-interviews afgenomen,’ zegt vakgroepmanager Terry Heemskerk. ‘En nu zijn de signtechniek bedrijven zelf aan de beurt om hierover vragen te beantwoorden. We hebben Forel Consulting gevraagd het onderzoek voor ons uit te voeren. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20 minuten. Wij hopen dat we kunnen rekenen op de medewerking van de bedrijven. Die input is in het belang van de branche.’

Anoniem

De anonieme resultaten en inzichten uit dit onderzoek worden vrij gedeeld door de Vakgroep SignTechniek. Met deze waardevolle informatie kunnen SignTechniekbedrijven bedrijfsmatig hun voordeel doen en weten ze waar kansen te verzilveren zijn. De vakgroep gebruikt de geschetste ontwikkelingen om de dienstverlening hierop af te stemmen.

Klik hier om de vragenlijst te openen