Abonneren  Inloggen

Vraag naar oud papier en golfkarton booming

25 januari 2021

De vraag naar oud papier en golfkarton in Europa was booming in 2020. De verpakkingsmarkt groeide met name in het segment golfkarton (webshop verpakkingen, meubels etc.).

Prijzen liners

Prijzen van liners gingen in het najaar razendsnel omhoog. Export van oud papier naar Azië en ook Turkije bleef op een redelijk niveau. Producenten van verpakkingen hadden daardoor te kampen met hogere prijzen van grondstoffen en voerden daarom prijsverhogingen door in 2020.

Importbeperkingen China

Eind 2020 is deze trend weer wat gedraaid omdat de export van Europees oud papier te maken kreeg met importbeperkingen van China, waar de Chinese overheid een restrictief beleid voert bij het afgeven van importlicenties voor oud papier. In 2017 importeerde China nog 26 miljoen ton. In 2019 bedroeg dit nog maar 11 miljoen ton. Ook landen als Maleisië, Indonesië en Turkije voeren invoerbeperkingen in. Het veelal te vervuilde oud papier uit Europese landen wordt teruggedrongen in verband met belasting van het milieu.

Quotum Nederland

Voor Nederland is het quotum teruggevallen van 378.000 ton naar 72.000 ton over de eerste negen maanden in 2020. Gevolg is een stuwmeer aan oud papier en druk op de prijzen.

Afvlakking

Er is een golfbeweging gaande in de oud papiermarkt en de prijzen in deze markten. Begin 2020 daalden de prijzen, daarna weer oplopend, om vervolgens eind 2020 weer af te vlakken.golfkarton

bron: PaperChainManagement