Abonneren  Inloggen

Conclusie advocaat-generaal: ja/ja stickersysteem is oké

8 februari 2021

Het nieuwe stickersysteem voor huis-aan-huisbladen dat de gemeente Amsterdam heeft ingevoerd, is volgens de advocaat-generaal in orde. Sinds 2018 moeten inwoners de postbus voorzien van een ja/ja-sticker, indien zij reclame in de bus willen ontvangen.

Effect ja/ja stickersysteem

Sinds de invoering van het nieuwe systeem, blijkt zeker de helft van de Amsterdammers geen reclame meer te ontvangen. Het aantal inwoners dat nog wél reclame ontvangt, is in een jaar gehalveerd.
 

Procedure

Het nieuwe systeem zorgde ervoor dat meerdere ondernemers zich genoodzaakt voelden om een procedure tegen de gemeente Amsterdam te starten. Met de invoering van het nieuwe systeem zouden zij immers minder reclame kunnen verspreiden. Ze eisen een schadevergoeding, omdat ze vinden dat hun eigendomsrecht wordt geschonden.

Advies advocaat-generaal

Zowel de rechter als het gerechtshof gaven hen ongelijk. Daarom ligt de zaak momenteel als laatste mogelijkheid op slagen bij de Hoge Raad. De Hoge raad krijgt hierover advies van de advocaat-generaal. De advocaat-generaal heeft geconcludeerd dat het nieuwe stickersysteem deugt. Het systeem voorkomt papierafval en daarover kunnen gemeentes regels opstellen. Dit is bepaald in de Wet milieubeheer.

Uitspraak 2 juli

Het is nu afwachten of de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal opvolgt, of dat zij overgaan tot een ander besluit. Dit zal blijken tijdens de uitspraak op 2 juli.