Abonneren  Inloggen

Leerwerktraject voor beginnende zeefdrukkers en signmedewerkers

19 juli 2021

Voor werkgevers van zeefdruk- en signbedrijven is het mogelijk om beginnende werknemers een gesubsidieerd leerwerktraject te laten volgen. Daarbij wordt een groot deel van de cursuskosten vergoed. Dit initiatief is opgezet om nieuwe vakmensen in de branche op te kunnen leiden.

Leerwerktraject Werknemers Zeefdruk- en Signbedrijven

Het Z&S-O&A-fonds, het opleidingsfonds voor de zeefdruk- en signbedrijven, heeft samen met het GOC en het Zeefdrukinstituut het initiatief genomen tot het Leerwerktraject Werknemers Zeefdruk- en Signbedrijven. Geschikte vakmensen vinden wordt steeds moeilijker. Vanwege vergrijzing gaat veel ervaring verloren en nieuwe stagiairs zijn nog schaars. Met het leerwerktraject hoopt men het tekort aan vakkrachten aan te pakken.

Start in oktober 2021

Beginnende werknemers, die nog niet over de juiste kennis en ervaring beschikken, kunnen met dit traject doorgroeien in het vak. Het zwaartepunt ligt op de opleiding binnen het bedrijf zelf, door de eigenaar of door een ervaren medewerker die daartoe een training krijgt. Eens in de vijf à zes weken volgen deelnemers een cursusdag waarin dieper op de theoretische achtergrond wordt ingegaan. Aan het einde van het traject leggen deelnemers een praktijkexamen af. Bij succesvolle afronding wordt een diploma uitgereikt. Het traject gaat van start in oktober 2021 en duurt negen maanden.

Subsidieregeling

Voor dit leerwerktraject kunnen werkgevers aanspraak maken op de bestaande subsidieregeling van het Z&S O&A-fonds. Deze regeling geldt ook voor de training van de interne begeleider. Daarnaast is er een vaste vergoeding vastgesteld voor de uren die deze begeleider er in zal steken.

Meer informatie volgt

Over het leerwerktraject volgt binnenkort meer informatie. Nu al meer weten? Neem dan contact op met Arjen Molendijk, coördinator zeefdruk- en signbedrijven bij het KVGO (a.molendijk@kvgo.nl).