Abonneren  Inloggen

Op de bon? Liever niet

16 mei 2022

Het thema wordt nog altijd onderschat, maar jaarlijks overlijden er ca. 3000 mensen als gevolg van een vorm van blootstelling aan gevaarlijke stoffen (bron: Staatscourant). De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft daarom het boetebeleid hierop aangescherpt.

Dit is een artikel van Dienstencentrum.

Gevaarlijke stoffen

Dat je als bedrijf een actuele RI&E met Plan van Aanpak moet hebben is inmiddels bekend. De sociale partners hebben hier dan ook de afgelopen jaren actief campagne op gevoerd. Werk je als bedrijf met gevaarlijke stoffen, dan heb je ook de verplichting om van deze stoffen een blootstellingsbeoordeling uit te voeren. Hiermee wordt - bij voorkeur in de Arbo RI&E - vastgelegd om wat voor stof het gaat, wat de gevaren zijn, hoe men eraan wordt blootgesteld en hoe lang en welke maatregelen er getroffen zijn ter bescherming. Het in kaart brengen van de gevaarlijke stoffen en de bijbehorende risico’s is de 1e stap in het beschermen van de gezondheid en veiligheid van de werknemers. Kortom, onmisbaar in het Arbobeleid van elk bedrijf.

Directe boete

In de praktijk blijkt dit deel vaak niet (goed) geregeld. Mede daarom heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie nu bepaald dat het niet op orde hebben van deze gevaarlijke stoffenadministratie, als onderdeel van de RI&E, vrijwel gelijk staat aan het niet hebben van een RI&E. Hierop geldt nu een overtreding met directe boete (in plaats van voorheen een waarschuwing). De hoogte bedraagt € 4.500,- voor bedrijven met 500 of meer werknemers. Voor kleinere bedrijven gelden de volgende percentages hiervan: < 5: 10%, 5-9: 20%, 10-39: 30%, 40-99: 50%, 100-249: 60%, 250-499: 80%. Reken dus maar uit!

Laat het zover niet komen: maak werk van je Arbobeleid en breng je risico’s in kaart. Dienstencentrum helpt je graag. Neem voor meer informatie contact op met het Dienstencentrum, Eva Bouwman: e.bouwman@dienstencentrum.com.

Dit artikel van Dienstencentrum komt uit ons magazine. Ontvang je ons magazine nog niet? Neem dan eens een proefabonnement via onderstaande button.

Neem een proefabonnement