Abonneren  Inloggen

Papier wéér duurder

10 augustus 2022

Ook per september gaan de papierprijzen die drukkerijen van de leveranciers doorgerekend krijgen weer omhoog. Dat is al de derde keer dit jaar, wat in driekwart jaar een prijsverhoging van zo’n 40% kan betekenen.

PRINTmatters sprak drukkers over deze ontwikkeling. Een van de drukkers schetste de 3 stappen van prijsverhogingen van papierleveranciers. Begin 2022 moest de onderneming een papierkostenverhoging van 12% aan de klanten doorrekenen. In het voorjaar gingen papierprijzen zelfs 18% omhoog en per september krijgt die drukkerij rekeningen die nog eens 7,5% hoger liggen.

Stijging per september tussen 5 en 25%

De prijsverhogingen verschillen per papier/kartonsoort en product. Dus voor sommige drukkers en uiteindelijk hun klanten kan iets minder erg of zelfs erger uitpakken. Om een indruk te geven: kartonsoorten: tussen de 5 en 15%, enveloppen: tussen de 15 en 25%, houtvrij en houthoudend gestreken en ongestreken voor vellen en rollen: tussen de 8 en 14%,

Oorzaken

De aangegeven oorzaken van die stijgende prijzen mogen onderhand bekend in de oren klinken: pulpschaarste, hogere transportkosten en vooruitlopend op een verder toenemend gastekort, de stijgende energieprijs.

Ramp

Dit is om vele redenen een ramp. Kan je alles doorrekenen? Accepteert de markt dit nog? Om te beginnen moet je als drukker bij lopende contracten voor de derde keer in 1 jaar met je klant om tafel om te trachten al de stijgingen die jij om je oren krijgt ook weer door te kunnen rekenen. Vervolgens zal een bedrijf, dat drukwerk meer incidenteel bestelt, zich rot schrikken bij vergelijking met een vorige order.

Alternatieven voor papier

De kans dat er dan alternatieven gezocht worden is groot. Zoals we eerder dit jaar al in PRINTmatters magazine beschreven, stappen klanten over op ‘goedkoper’ papier. Nou ja, goedkoper dan wat je anders kwijt zou zijn. Want die ‘goedkopere’ soort is ondertussen al veel kostbaarder dan de duurdere soort begin dit jaar.

Klanten bezuinigen

Maar het kan erger. Klanten kunnen besluiten tot verdergaande bezuinigen door bijvoorbeeld te kiezen voor minder volume/omvang of delen van communicatie niet meer op papier te doen. Het allerergste is het totaal schrappen van papier. Dat zal vooral gebeuren bij orders met grote omvang en hoge oplagen, waar papier een groot deel van de kosten van het drukwerk uitmaakt.

Einde wekelijkse folders

Recent berichtten we al over het schrappen van de wekelijkse folders bij de grote bouwmarkt OBI en supermarktketen REWE bij onze oosterburen. REWE gaf aan dat de kostenstijging de hefboom was die de omslag naar digitaal versnelde. Alhoewel ze het nu in hun communicatie vooral gooien op een duurzame actie die CO2 scheelt.

Sterkte

PRINTmatters wenst alle partijen in de keten sterkte en een lange adem in deze bizarre situatie.